مرکز آموزش الکترونیکی- آموزش
تقویم آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۸ | 
 

.::تقویم آموزشی مصوب نیمسال اول 97-1396::.

ردیف فعالیت محدوده زمانی
1 ثبت نام و اخذ واحد کلیه مقاطع یکشنبه 96/06/19 لغایت چهارشنبه 96/06/22
2 شروع کلاسها شنبه 96/06/25
3 حذف و اضافه مقاطع تحصیلات تکمیلی دوشنبه 96/06/27 لغایت چهارشنبه 96/06/29
4 حذف و اضافه دوره کارشناسی دوشنبه 96/06/27 لغایت چهارشنبه 96/06/29
5 شروع حذف اضطراری دوشنبه 96/07/10
6 آخرین مهلت حذف اضطراری چهارشنبه 96/10/06
7 پایان کلاسها چهارشنبه 96/10/13
8 پایان کلاسهای پردیس پنجشنبه 96/10/14
9 امتحانات آزمایشگاه ها و کارگاه ها شنبه 96/10/16 لغایت چهارشنبه 96/10/20
10 امتحانات پایان نیمسال شنبه 96/10/23 لغایت چهارشنبه 96/11/4
11 پایان مهلت قفل نمرات کارشناسی توسط اساتید شنبه 96/11/14
12 پایان مهلت قفل نمرات تحصیلات تکمیلی توسط اساتید چهارشنبه 96/11/25
 

.::تقویم آموزشی مصوب نیمسال دوم 96-1395::.

 
ردیف فعالیت محدوده زمانی
1 ثبت نام و اخذ واحد شنبه 95/11/09 لغایت چهارشنبه 95/11/13
2 شروع کلاسها شنبه 95/11/16
3 حذف و اضافه تحصیلات تکمیلی یکشنبه 95/11/17 لغایت چهارشنبه 95/11/20
4 حذف و اضافه کارشناسی یکشنبه 95/11/17 لغایت چهارشنبه 95/11/20
5 شروع حذف اضطراری شنبه 95/11/30
6 آخرین مهلت حذف اضطراری چهارشنبه 96/03/10
7 پایان کلاسها یکشنبه 96/03/21
8 امتحانات آزمایشگاه ها و کارگاه ها

چهارشنبه 96/03/24 لغایت دوشنبه 96/03/29

9 امتحانات پایان نیمسال

یکشنبه 96/03/28 لغایت پنجشنبه 96/04/15

(6 و 5 تیرماه عید سعید فطر تعطیل)

10 پایان مهلت قفل نمرات کارشناسی توسط اساتید یکشنبه 96/04/25
11 پایان مهلت قفل نمرات تحصیلات تکمیلی توسط اساتید پنجشنبه 96/05/05

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.17444.47938.fa.html
برگشت به اصل مطلب