مرکز آموزش الکترونیکی- آموزش
تقویم آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۸ | 

.::تقویم آموزشی مصوب نیمسال اول 97-1396::.
 
ردیف فعالیت محدوده زمانی
1 ثبت نام و اخذ واحد کلیه مقاطع یکشنبه 96/06/19 لغایت چهارشنبه 96/06/22
2 شروع کلاسها شنبه 96/06/25
3 حذف و اضافه مقاطع تحصیلات تکمیلی دوشنبه 96/06/27 لغایت چهارشنبه 96/06/29
4 حذف و اضافه دوره کارشناسی دوشنبه 96/06/27 لغایت چهارشنبه 96/06/29
5 شروع حذف اضطراری دوشنبه 96/07/10
6 آخرین مهلت حذف اضطراری چهارشنبه 96/10/06
7 پایان کلاسها چهارشنبه 96/10/13
8 پایان کلاسهای پردیس پنجشنبه 96/10/14
9 امتحانات آزمایشگاه ها و کارگاه ها شنبه 96/10/16 لغایت چهارشنبه 96/10/20
10 امتحانات پایان نیمسال شنبه 96/10/23 لغایت چهارشنبه 96/11/4
11 پایان مهلت قفل نمرات کارشناسی توسط اساتید شنبه 96/11/14
12 پایان مهلت قفل نمرات تحصیلات تکمیلی توسط اساتید چهارشنبه 96/11/25
 

.::تقویم آموزشی مصوب نیمسال دوم 97-1396::.
 
ردیف فعالیت محدوده زمانی
1 ثبت نام و اخذ واحد شنبه 96/11/14 لغایت چهارشنبه 96/11/18
2 شروع کلاسها شنبه 96/11/21
3 حذف و اضافه تحصیلات تکمیلی دوشنبه 96/11/23 لغایت چهارشنبه 96/11/25
4 حذف و اضافه کارشناسی دوشنبه 96/11/23 لغایت چهارشنبه 96/11/25
5 شروع حذف اضطراری شنبه 96/12/05
6 آخرین مهلت حذف اضطراری چهارشنبه 97/03/16
7 پایان کلاسها چهارشنبه 97/03/23
8 امتحانات آزمایشگاه ها و کارگاه ها یکشنبه 97/03/27 لغایت چهارشنبه 97/03/30
9 امتحانات پایان نیمسال شنبه 97/04/02 لغایت چهارشنبه 97/04/13
10 پایان مهلت قفل نمرات کارشناسی توسط اساتید چهارشنبه 97/04/23
11 پایان مهلت قفل نمرات تحصیلات تکمیلی توسط اساتید دوشنبه 97/05/04
 


 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://rds.iust.ac.ir/find-88.17444.47938.fa.html
برگشت به اصل مطلب