مرکز آموزش الکترونیکی- دانشکده مهندسی مکانیک
برنامه زمانبندی سمینار دانشجویان مجازی ورودی 96-متاخرین برنامه زمانبندی سمینار دانشجویان مجازی ورودی 96-متاخرین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۳ | 


                                زمانبندی ارائه سمینار دانشجویان مجازی ورودی 96(متاخرین)                                  تاریخ ارائه: دوشنبه 1397/9/19
کلاس 3119
ردیف شماره دانشجو نام خانوادگی نام نام رشته تحصیلی عنوان سمینار نام استاد راهنما نام مشاور نام استاد ممتحن زمان ارائه
1 96331488 شفائی معین تبدیل انرژی بررسی اصول عملکرد و کلیات طراحی برج های خنک کن تاسیسات ساختمانی دکتر تقوی زنوز __ دکتر صفاری 13:00
2 94331743 افشار محمدرضا تبدیل انرژی بررسی روش های کاهش انرژی سطحی فلزات جهت ساخت سطوح ابر آبگریز دکتر صفاری __ دکتر تقوی زنوز 13:15
3 96331326 دیانی محمدرضا تبدیل انرژی محاسبه راندمان و تلفات انرژی در پیش گرمکن های هوای نیروگاه بخار دکتر مقیمی __ دکتر صفاری 13:45
4 96331056 امینی نیا مسعود تبدیل انرژی بررسی روش های آبگریز نمودن سطح آلومینیوم دکتر صفاری __ دکتر مقیمی 14:00
5 96232657 غلامیان محمدامین ساخت و تولید بررسی تاثیر فرآیند تولید بر خواص عملکردی و دوام فنر لول دکتر داودی __ دکتر صدیقی 14:15


نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.17457.54882.fa.html
برگشت به اصل مطلب