مرکز آموزش الکترونیکی- رشته ها
رشته آموزش زبان انگلیسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | 

ضرورت وجودی و نیاز کشور

اکنون که در عصر ارتباطات قرار داریم ، کسب مهارتهای مورد نیاز جهت برقراری ارتباط موثر دارای اهمیت ویژه می باشد. طبیعی است که یکی از ارکان مهم برقراری ارتباط تسلط به زبان می باشد . با توجه به اهمیت زبان انگلیسی در محافل علمی و دانشگاهی جهت فتح باب گفتگوهای علمی نیاز به افراد متخصص در زمینه آموزش زبان انگلیسی بدیهی می باشد.

نیاز به افراد متخصص آگاه به نیازهای کشور محسوس می باشد . همچنین ضروری است تسلط آموزش زبان انگلیسی در بستر ارزش های اجتماعی – سیاسی و فرهنگی چنین تسلطی برای دانش آموختگان این رشته حاصل خواهد شد، تا بتوانند در زمینه اموزش هدفمند زبان انگلیسی بر حسب نیازها فعالیت نمایند.

 


قابلیت ها و تخصصی که فارغ التحصیلان در این رشته بدست می آورند

 • تسلط به تئوریهای مرتبط به آموزش زبان انگلیسی و نحوه به کارگیری عملی آنها در بستر کنونی داخل کشور به نحو مقتضی
 • آشنایی به اهداف آموزش زبان انگلیسی در کشور
 • آشنایی با نحوه طراحی محتوای آموزشی
 • آشنایی و تسلط به ساخت آزمون های مختلف مرتبط با نوع آموزش
 • آشنایی و نحوه کارکرد سیستم زبان و نمود آن در ذهن به ویژه از نظر آموزشی
 • کسب توانمندی در زمینه تربیت مدرس برای دوره های مختلف آموزش زبان انگلیسی
 • کسب توانمندی در زمینه نظارت بر سیستم های آموزش زبان انگلیسی از قبیل نظارت بر عملکرد مدرس، کارایی محتوا، تاثیر نحوه سنجش میزان یادگیری و همچنین ترمیم نقایص احتمالی

 


عناوین برخی از محورهای تخصصی رشته آموزش زبان انگلیسی

 • روش تدریس زبان خارجی
 • آزمون سازی
 • تهیه و تدوین مطالب درسی
 • آموزش انگلیسی برای اهداف ویژه (ESP)
 • ترجمه و ویراستاری

 


مراکز و حوزه های که فارغ التحصیلان این رشته می توانند در آن به فعالیت بپردازند

 • مراکز آموزشی از قبیل دانشگاهها ، آموزشگاه ها و مدارس و ...
 • مراکز تهیه و تدوین مطالب درسی
 • مراکز تربیت مدرس
 • مراکز آزمون سازی
 • دفاتر ترجمه و ویراستاری

 


نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://rds.iust.ac.ir/find-88.17459.48032.fa.html
برگشت به اصل مطلب