مرکز آموزش الکترونیکی- امور مالی
جدول شهریه مصوب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳ | 
 
جدول شهریه مصوب هیئت امناء برای دانشجویان ورودی سال 97-96 به بعد

جدول 1- شهریه عادی دانشجویان الکترونیکی
 
ارقام به ریال
شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر به ازای هر واحد
تئوری عملی جبرانی پایان نامه (هر واحد) سمینار
15/000/000 1/500/000 2/000/000 1/000/000 2/800/000 2/000/000
 

 
جدول 2-  شهریه دانشجویان ممتاز الکترونیکی در طی (حداکثر دو نیمسال) ارقام به ریال
رتبه شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر به ازای هر واحد
تئوری عملی جبرانی پایان نامه (هر واحد) سمینار
نفر اول 7/500/000 750/000 1/000/000 500/000 1/400/000 1/000/000
نفر دوم 10/500/000 975/000 1/200/000 650/000 1/900/000 1/300/000
نفر سوم 12/000/000 1/200/000 1/400/000 800/000 2/200/000 1/600/000

توجه:
  • شهریه دانشجویان ممتاز در جدول 2 صرفاً برای هر فرد در صورت دارا بودن شرایط براساس آئین نامه اجرایی دانشجویان ممتاز، مصوب هیات رئیسه دانشگاه، برای حداکثر دو ترم قابل اعمال می باشد. مازاد بر آن مطابق جدول 1 محاسبه می گردد.
  • شهریه فرزندان خانواده شاهد و ایثارگر در صورت تایید دفتر امور شاهد و ایثارگر دانشگاه و ضوابط بنیاد شهید محاسبه خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://idea.iust.ac.ir/find-88.17497.47811.fa.html
برگشت به اصل مطلب