مرکز آموزش الکترونیکی- دوره های آزاد
شیوه همکاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳ | 
 

در راستای برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت شیوه همکاری مرکز با ارگان و یا موسسه درخواست کننده دوره آموزشی می تواند به صورت زیر صورت پذیرد:

صرفا در اختیار قراردادن زیر ساختهای الکترونیکی لازم برای اجرای دوره های مورد تایید مرکز  

همکاری با سازمان و موسسه درخواست کننده  برای اجرای دوره ها درقالب تامین زیر ساختهای الکترونیکی لازم برای اجرای دوره ها، تامین فضای آموزشی لازم در صورت لزوم (برای دوره های نیمه حضوری) و تامین مدرسین و کارشناسان لازم برای اجرای دوره

برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و نیز  دوره‌های بازآموزی سازمانی به صورت الکترونیکی

برگزاری کارگاه­های تخصصی غیر حضوری

برگزاری وبینارها (سمینارها و کنفرانس­های الکترونیکی)

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://idea.iust.ac.ir/find-88.17503.48960.fa.html
برگشت به اصل مطلب