مرکز آموزش الکترونیکی- دوره های آزاد
نحوه ثبت نام در دوره های آزاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۶ | 

 از متقاضیان محترم درخواست می شود برای شرکت در دوره های آموزشی مورد نظر خود ابتدا فرم پیش ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل، فرم را به آدرس ایمیل حوزه آموزش های آزاد ارسال نمایند. در صورت به حدنصاب رسیدن تعداد افراد متقاضی دوره، نحوه تکمیل فرایند ثبت نام از طرف مرکز اطلاع رسانی خواهد شد.


لینک فرم ها


نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://rds.iust.ac.ir/find-88.17503.49370.fa.html
برگشت به اصل مطلب