مرکز آموزش الکترونیکی- اطلاعات تماس
ریاست مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۳۰ | 

AWT IMAGE

دکتر ناصر مزینی

رییس مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران

تلفن دفتر: 77209020-021

داخلی 108

فکس: 77240592-021

پست الکترونیکی: mozayani@iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://rds.iust.ac.ir/find-88.17512.47789.fa.html
برگشت به اصل مطلب