مرکز آموزش الکترونیکی- اطلاعات تماس
ریاست مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳ | 

دکتر حمید احمدیان

رییس مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران

تلفن دفتر: 77240540-021

داخلی 2907

فکس: 77240592-021

پست الکترونیکی: ahmadianiust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://idea.iust.ac.ir/find-88.17512.47789.fa.html
برگشت به اصل مطلب