مرکز آموزش الکترونیکی- اطلاعات تماس
مشخصات معاونین و مدیران مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۳۰ | 

معاونین مرکز آموزش الکترونیکی
 
دکتر ناصر مزینی
معاون فناوری
تلفن تماس: 77209020-021
داخلی: 101
021-77240540-48
داخلی 6162
پست الکترونیکی:
mozayaniiust.ac.ir
دکتر مهدی نویدبخش
معاون آموزشی
تلفن تماس: 77209020-021
داخلی: 110
021-77240540-48
داخلی 2933
پست الکترونیکی:
mnavidiust.ac.ir
 
معاونین ستادی مرکز آموزش الکترونیکی
AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر محمد حسین مهدیه

مدیر تولید محتوا

تلفن تماس: 77209020-021

داخلی: 141

021-77240540-48

داخلی 6169

پست الکترونیکی:

 mahdmiust.ac.ir

رضا حیدری

مدیر اجرایی

تلفن تماس: 77209020-021

داخلی: 116

021-77240540-48

داخلی 6184

پست الکترونیکی:

heidaririust.ac.ir

دکتر مرتضی گرشاسبی

دفتر آموزش های آزاد

تلفن تماس: 77209020-021

داخلی: 111

021-77240540-48

داخلی 6185

پست الکترونیکی:

m_garshasbiiust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://idea.iust.ac.ir/find-88.17512.47791.fa.html
برگشت به اصل مطلب